Uncategorized

Regler för tjänstebilar

Man skriver fakturor

Många uppfattar reglerna för tjänstebilar som snåriga och krångliga. Det ställs stora krav på både den anställde som åtnjuter bilförmån och som beskattas för denna förmån. Exempelvis på företaget som erbjuder vissa anställda förmånen med en tjänstebil. Att installera en elektronisk körjournal kan vara ett bra hjälpmedel för den anställde det gör det lättare att skilja på privata resor som ska beskattas och rena tjänsteresor som är skattefria. Om du som anställd behöver förvara säljmaterial eller verktyg i bilen finns det möjlighet till en reduktion av skatten. Att sälja fakturor via factoring kan vara en bra lösning för företaget som värdesätter god likviditet och mindre administration.

En blå BMW

Kostnaden att köra en så kallad förmånsbil har ökat varje år både för arbetsgivaren och förmånstagaren. det blev dyrare under 2018 att ha en tjänstebil bland annat beskattas förmånstagaren för passager där man skall betala trängselskatt som på essingeleden i Stockholm och för att köra in i centrala Göteborg. Drivmedelsskatter och oljepriset har stigit mycket beroende på att vår Svenska krona tappat i värde mot dollarn. Förutsatt att man verkligen använder bilen ofta och mycket i tjänsten finns möjlighet till reduktion av skatten. För de som enbart använder tjänstebilen för transporter till och från arbetet kan det bli en dyr förmån. Arbetsgivaren måste betala sociala avgifter på de anställdas bilförmåner och den kostnaden kan bli väldigt kännbar för företaget. Visst är det både bekvämt och praktiskt att alltid ha tillgång till en ny bekväm bil som du lämnar bort för service och reparationer utan att behöva reflektera över kostnaden. Men det kanske skulle löna sig att använda den privata bilen vid tjänsteresor och ta ut milersättning för tjänsteresor.

Rosa Sparbössa och mynt